člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

OKK Koksovny splňují všechny evropské ekologické normy a standardy - 20.02.2020

Nezávislý německý odborník potvrdil, že OKK Koksovny splňují všechny evropské ekologické normy a standardy

 

Specialista na koksovny a koksovací provozy po celé Evropě dr. Michael Hein z Essenu v Německu přijel do Ostravy na žádost vedení naší společnosti koncem letošního září. Cílem jeho návštěvy bylo vyhodnotit míru vlivu naší činnosti na ovzduší a životní prostředí v Ostravě, a to i ve srovnání s jinými koksovnami ve světě. Jeho závěry potvrdily, že naše společnost splňuje všechny evropské ekologické normy a standardy a používaná technologie je srovnatelná s jinými koksovnami po celém světě.

 

Ekologie a ochrana životního prostředí patří dlouhodobě mezi priority naší společnosti. Neustále pracujeme na zlepšeních: rozšířili jsme preventivní opatření, v areálu naší firmy byl nainstalován kamerový systém k detailnější kontrole denního dodržování stanovených postupů, podílíme se na vývoji nové technologie v oblasti měření imisí  (senzorické měření), výrazně investujeme do modernizace a proekologických opatření. Za posledních deset let jsme do této oblasti investovali přes 3,2 mld. Kč, letos by to mělo být dalších 135 mil. Kč.

Dr. Michael Hein je celoevropsky uznávanou kapacitou v oboru a byl činný prakticky ve všech evropských koksovnách. Proto jsme pozvali do Ostravy právě jeho, aby ověřil dodržování všech ekologických limitů a environmentálních předpisů naší společnosti. Po dobu jednoho týdne prováděl v areálu OKK podrobnou kontrolu všech provozů a jednotlivých pracovišť i jejich vyhodnocení. V souvislosti s únikem viditelných emisí zkontroloval například koksárenské baterie, provedl opakované prohlídky provozů, prověřil používanou technologii, dodržování standardů týkajících se snižování emisí, vyhodnocoval veškerou dostupnou dokumentaci firmy a provozní záznamy. Provedl také audit zaměstnanců se zaměřením na dodržování pracovních postupů, bezpečnosti práce, pracovní prostředí, ale i přístup k ochraně ovzduší a k vypouštění odpadních vod. Výsledkem jeho šetření je závěr, že OKK používají zařízení, které je srovnatelné s jinými koksárenskými provozy v západní Evropě a činnost koksovny Svoboda odpovídá všem platným evropským předpisům a standardům. Vedení společnosti doporučil pouze drobné organizační změny týkající se zaměstnanců a jejich organizace práce, aby tak bylo docíleno rovnoměrného provozu koksovny s minimalizací případných mimořádných epizod.

 

Reportáž TV Polar k návštěvě dr. Michaela Heina můžete zhlédnout zde:

https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000017627/okk-koksovna-v-ostrave-splnuje-ekologicke-normy-potvrdil-to-nezavisly-odbornik

 

Zkrácená podoba zprávy dr. Michaela Heina je dostupná zde


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI