člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Plánována výluka odsávání surového koksárenského plynu - Oprava - 25.03.2019

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu realizace investiční akce „Automatizace systému řízení provozu chemie KSv“ je nutno provést výměnu nádrže dehtového kondenzátu a tato přeložka si vynutí přerušení odsávání koksárenského plynu a jeho následné spalování na flérách koksárenských baterií dne 25. března 2019 v předpokládaném čase 7:00 – 15:00 hodin. Výluka bude také využita pro další opravy a servisní činnost na plynových rozvodech společnosti OKK Koksovny, a.s. Servisní činnost bude také zahájena na provozním souboru Odsíření, který bude odstaven do 27. března 2019. Dne 27. března 2019 pravděpodobně dojde z bezpečnostních důvodů k dalšímu přerušení odsávání koksárenského plynu pro manipulaci s nadrozměrným břemenem v blízkosti plynového potrubí DN 1200. O této další plánované akci budeme informovat po upřesnění časového harmonogramu.  

Spalování koksárenského plynu bude probíhat řízeně, v souladu s provozním řádem, a po nezbytně nutnou dobu montážních prací.


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI