člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Plánována výluka odsávání surového koksárenského plynu - Oprava 2 - 26.03.2019

Dobrý den,

 

dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu přemístění nadrozměrných technologických aparátů při investiční akci „Modernizace sytiče 1A“ dojde k zastavení odsávání koksárenského plynu. K této výluce nás vedou bezpečnostně preventivní důvody, protože tyto technologické celky budou přesunovány nad plynovým potrubím DN 1200. Plánované spalování koksárenského plynu na polnicích koksárenských baterií bude zahájeno dne 27. března 2019 v 7:00 hodin, ukončení se předpokládá nejpozději ve 13:00 hodin. Výluka bude také využita pro další opravy a servisní činnost na plynových rozvodech společnosti OKK Koksovny, a.s.

Spalování koksárenského plynu bude probíhat řízeně, v souladu s provozním řádem, a po nezbytně nutnou dobu montážních prací.


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI